Na co se těšit?

  • motivující akci pro mladé lidi, která nejen pobaví, ale i přinese cenné zkušenosti
  • učení se základních věcí potřebných pro organizování dobrovolnických akcí pro přírodu a památky
  • organizování částí programu, vedení zážitkově-vzdělávacích aktivit s reflexí a zpětnou vazbou
  • příležitosti k vedení lidí, programu a práce s dětmi i mládeží
  • inspiraci a motivaci pro pořádání dobrovolnických akcí s environmentální tématikou
  • společné hledání cest k rozvíjení a využití vlastního potenciálu pro seberealizaci i pro své okolí
  • prostor pro prožití přínosného programu plného náročných i zábavných her s reflexí
  • sdílení k poznání sama sebe i všech navzájem
  • příležitost si v týmu připravit vlastní víkendovou akci a zkušenost z její realizace s podporou zkušeného organizátora

Kurz propojuje tyto 3 programové linky

Cesta INSPIRACE A ZAPOJENÍ

Společně budeme sdílet vlastní příklady dobré praxe i neúspěchů v životě a pořádání akcí. Zážitky z workshopů, her a vedením programu budeme reflektovat pro zpracování emocí, pochopení aktivity a objevení případného ponaučení pro využití do budoucna. Upřesníš si svou vlastní motivaci k organizování akcí a společně budeme objevovat cesty, jak toho dosáhnout. Po kurzu budeš od nás mít podporu v organizování a řadu příležitostí, jak se zapojit do pořádání akcí či jiné spolupráce s Hnutí Brontosaurus.

Cesta ORGANIZOVÁNÍ

Základy pořádání dobrovolnických akcí pro přírodu a památky si prohloubíš na praktických workshopech a zažiješ to na vlastní kůži při tvoření programu a her. V týmu si vyzkoušíš organizování zážitkově-vzdělávací aktivity, vedení reflexe a dostaneš zpětnou vazbu pro zlepšení na příště přímo na kurzu. Během kurzu si v týmech vytvoříte vlastní víkendovou akci, kterou pak po kurzu budete pod garancí zkušeného organizátora realizovat. 

Příklady vzdělávacích témat: neformální vzdělávání a zážitkové učení, dramaturgie akcí, zpětná vazba a reflexe, týmová spolupráce, propagace a marketing akcí, psychohygiena, environmentální výchova, dobrovolnictví, organizační i programová příprava akce, aj. Budeš mít příležitost si vytvořit tým, najít lokalitu, získat finance a další podporu. 

Cesta SEBEROZVOJE

Čeká tě aktivní program pro tebe, kde se budou střídat fyzicky i psychicky náročné hry s oddechovkami pro vstřebání atmosféry a zážitků. Psychohry, meditační hry i hry jen tak na vyřádění. Těšit se můžeš např. na slaňování, sociohry a psychohry, sebepoznávací techniky, land art, různé art techniky, vaření v přírodě, zálesácké dovednosti, stavění tee-pee, táborové stavby bez hřebíků, apod.